Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi

   Bu internet sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Site kullanıcıları, bu bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilirler. Bu sitede yayınlanan ve düzenleyicisinin SMMM Mehmet KASAP Mali Müşavirlik ofisi olduğu belirtilen dökümanlar yazılı bir izin alınmadan hiçbir şekilde, hiçbir mecrada ve hiçbir amaçla kullanılamaz. Bu bilgi ve dökümanların ticari amaçlarla kullanımının herhangi bir şekilde tespiti halinde, aykırı fiili icra eden yahut buna aracılık eden kişi yada kişiler, yasal olarak tazmin hakkımızı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

   Mehmet KASAP Mali Müşavirlik Ofisi'nin bu web sitesindeki bilgi ve belgelerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık ve zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

  Mehmet KASAP Mali Müşavirlik Ofisi tarafından yayınlanan bilgilere erişen ziyaretçiler sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi veya siteye ulaşılamamasından doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum tarafımıza hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez.

   İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle Mehmet KASAP Mali Müşavirlik Ofisi, kendi yayınladığı veya bilgi sağladığı kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.

  Mehmet KASAP Mali Müşavirlik Ofisi, bu sitede yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına haizdir.

 

Mehmet KASAP Mali Müşavirlik Ofisi'ne bu site üzerinden ulaşılan sitelerdeki bilgi değişikliklerinden sorumluluk yüklenemez.